Iskolatörténeti Múzeum - Beremend

Beremend első iskoláját 1770-ben alapították, így már a tankötelezettség bevezetését megelőzően rendszeres oktatás folyt a községben. Az épület kezdetben egyszerű kialakítású volt, mind a tanulók, mint a tanító számára egy szoba állt rendelkezésre. A XVIII. században a tanítók az oktatás mellett még a kántori feladatokat is ellátták. A település 1847-ben kapott új iskolaépületet, amely egy kis toronnyal és haranggal rendelkezett. 1891-ben épült a már két tanteremmel kibővített új épület, ahol a kántortanító mellett osztálytanító is volt.

A település lakosságszáma a XX. század elején növekedni kezdett, így további bővítés vált szükségessé. Az 1929-re felépült új iskolába már 340-350 nebuló járt és a tanári kart is kibővítették. A második világháborút követően, 1948-ban államosították a református és katolikus iskolát. A két intézményt össze is vonták és Állami Általános Iskola néven működött tovább. 1950-ben az iskolának 17 tanára és 403 tanulója volt.

1961-ben készült el az „Új Iskola”, amelynek emeletes épületében nyolc tanterem várta a diákokat. A jelenleg is használatos iskolaépületet 2002-ben adták át.

Az Iskolatörténeti Múzeumot 2008-ban nyitotta meg az önkormányzat, amelyben a kiállításnak a régi iskolaépület tantermei adnak helyet. A megőrzött régiségek egy hosszú korszakot ölelnek fel, találunk emlékeket a katolikus, a református és az ortodox iskola múltjából is. A tablóképek egészen az 1920-as évtized elejétől megtalálhatóak, de számtalan régi könyv, egyéb érdekesség is várja a látogatókat.

Cím: 7827 Beremend, Szabadság tér 5.
Telefon: +36/20 569-2748; +36 30 390-8159; +36/30 516-6522
Nyitva: Érdeklődés esetén telefonos bejelentkezés szükséges.