Vidékünk Kincsei

Tájház - Márok

A Mároki Tájház 2014-ben, egy csak nem 100 éves házból lett kialakítva. Az idelátogató vendég egy helytörténeti kiállítást tekinthet meg, megismerkedhet a régi idők emlékeivel és hagyományaival.

A ház eredetileg a Wéber család tulajdona volt. Máig is a faluban élő Wéber Rajmund született és élt ezen a helyen testvéreivel, szüleivel és nagyszüleivel. Ők jómódú sváb parasztcsaládként éltek és gazdálkodtak itt egészen kitelepítésükig. A ház új tulajdonosai Juhász Gyula és felesége Gazda Gizella volt, akiket a Felvidékről, Ipoly Pásztóról 1948. szeptember 22-én telepítettek a községbe.

Örököseik - akiknek köszönettel tartozunk - Juhász László és Juhász Mária szintén Felvidéki lakosok, 2013-ban Márok községnek ajándékozták az ingatlant, berendezései és használati tárgyaival együtt. Kiegészítésként Baumstark Miklósné és családja szintén nagyon sok berendezési tárgyat ajánlott fel községünknek, melyek ugyancsak a Tájházban tekinthetők meg. Juhász Gyula és neje abban az időben méhészkedett, földjeiken kukoricát termelt, kisebb gyümölcsös kertet tartott fenn és háztáji állatokkal foglalatoskodott. Az épület a nyeregtetős parasztházak formáját mutatja. A hosszú fehér, keskeny ház homlokzati oldalán két ablak található. Miután a szépen felújított kapun belépünk, a nyitott tornácra érkezünk. A tornácról két ajtó nyílik a házba. Az elsőn a konyhába juthatunk, míg a második a kamrába illetve füstölőbe vezet.A konyhából két oldalra nyílnak a szobák. Az utca felőli az úgynevezett tisztaszoba, amely homlokzati ablakai révén a világosabb. Ez ritkán volt használatban, általában csak a vendégszoba funkciót látta el. Népes, többgenerációs családoknál fordult elő, hogy az öregek hálószobája volt. A falakat a kornak megfelelően szentképek és régi családi fotók díszítik.

Jellegzetes, a kornak megfelelően vetett parasztágyak vannak a szobákban. A viszonylag rövid ágyakban, vastag tollpárnákkal a fejük alatt, szinte félig ülő helyzetben aludtak a régi korok emberei. A konyhából jobbra nyílik az egykori hátsó szoba. Egyetlen ablaka az udvarra néz. Valamikor itt lakott és hált a ház népe. A ház mellett látható a góré, melyben terményt tároltak illetve paprikát szárítottak. Az udvar hátsó részén található az istálló. Itt láthatóak többek között a különböző mezőgazdasági eszközök és egyéb régi tárgyak tucatjai is megfigyelhetők.

Együtt Márokért Egyesület és Márok Község Önkormányzata a felújítás alatt mindvégig arra törekedett, hogy mindent az eredeti állapotába állíttasson vissza, hogy látogatóink - ha csak egy rövid ideig is -  a múltba érezhessék magukat. Az összegyűjtött helyi berendezések, bútorok, kiállított tárgyak, eszközök, állandó és időszakos kiállításai révén méltóképpen őrzik meg az elődök életformáját, és mutatja azt meg a hálás utókornak.

Belépő: becsületkassza

7774 Márok, Kossuth Lajos u. 58.
Együtt Márokért Egyesület, Krizics Zsanett elnök
+3672 492 601, +3630 649 4083
https://www.facebook.com/marokitajhaz?fref=ts
sváb helytörténeti kiállítás
Telefonos egyeztetés alapján
Located in: Tájház / múzeum / templom