Baranyahídvégi Polgári Egyesület

A rendszeres sportolás, kulturális élet szervezése, ifjúsági programok segítése, testedzés, a falufejlesztés, a mezőgazdasági kistermelés lehetőségeinek biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, a község civil életének kibontakoztatása. Az időskorúak gondozása, a nagycsaládosok, a fogyatékossággal élő személyek és a regisztrált munkanélküliek érdekvédelme, segítése és támogatása. Az újszülöttek, kisgyerekek, fejlődésének és képességeik hatékony fejlesztésének a megszervezése (babasarok, gyerekház, családi napközi). A község bel- és külterületén a környezetvédelmi feladatok támogatása, a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó részei megóvásának segítése a közösség eszközeivel, a szép és kulturált településkép megteremtésével. Új munkahelyek létrehozásának, vállalkozások elindulásának, a falusi turizmus feltételeinek megteremtése, a munkaképes hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának szervezése, elősegítése, közfoglalkoztatás szervezésével, szociális szövetkezet alapítása vagy létrehozásában való részvétellel. A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás elindítása, fejlesztése, könyvtári feladatok ellátása, szolgáltatások nyújtása működtetése intézményi keretek között. Megújuló energiaforrások (szélenergia, napenergia, geotermikus, bioenergia) lehetséges feltételeinek a megteremtése, új energiaforrások hasznosítása. Parlagfű elleni védekezés. Egészségügyi programok szervezése (véradások, tájékoztató előadások: szenvedélybetegségek, stb.). Betegség megelőző előadások szervezése (magas vérnyomás, cukorbetegség, AIDS, daganatos betegségek, stb.). A roma nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célok, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében nyújtott támogatások elősegítése. A roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (közművelődései, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységek támogatása, megvalósításában való közreműködés.

Cím: 7841 Baranyahídvég, Szabadság u. 60.
Kapcsolattartó: Nagy Csaba elnök
Telefon: +3673310007
Nyitva: Konditerem:

hétfő: 17:00-20:00
szerda 17:00-20:00
péntek 17:00-20:00
szombat 10:00-12:00